• [ おねがいします ]

  n

  làm ơn

  hon

  vui lòng/xin mời/mong ông (bà...)
  999号室をお願いします: vui lòng cho tôi lấy phòng 999
  お水をお願いします: cho tôi xin cốc nước
  お勘定をお願いします: tính tiền hộ tôi
  Ghi chú: dùng như phép lịch sự để yêu cầu hay ra lệnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X