• []

  n

  có thể/khả/chấp nhận/được phép
  経験があれば有利だが、なくても可: Nếu có kinh nghiệm thì sẽ được ưu tiên nhưng không có kinh nghiệm cũng vẫn chấp nhận
  運転手が車から離れること可: lái xe được phép rời khỏi xe
  居住者のみ駐車可: chỉ người sống tại đây mới được phép đỗ xe
  可もなく不可もない演奏: diễn xuất nhạt nhẽo, không có gì nổi bậ

  []

  n, n-suf

  khoa/khóa
  大学の史学科: Khoa lịch sử của trường đại học;京都大学大学院エネルギー研究科: Khoa nghiên cứu năng lượng Khoa đào tạo sau đại học Đại học Kyoto
  心理学科: khoa tâm lý
  正科: khóa chính quy
  生活科: khoa đời sống
  声楽科: khoa thanh nhạc
  哲学科: khoa triết học
  特別養成科: khóa đào tạo đặc biệt

  []

  n

  bài (học)
  第5課: bài 5
  第6課: bài 6
  明日は第10課を習う。: Ngày mai sẽ học bài 10.

  n-suf

  khoa/phòng/ban
  システム推進課: Phòng xúc tiến hệ thống
  ロンドン警視庁捜査課: Phòng điều tra tội phạm Luân Đôn
  遺失物課: Phòng lưu giữ vật thất lạc
  彼女は庶務課に配置替えになった。: Cô ấy được chuyển sang phòng thường vụ.

  []

  n

  muỗi
  con muỗi
  彼女はいつも蚊の鳴くような声で話す。: Cô ấy lúc nào cũng nói bé như muỗi kêu vậy.

  []

  / HỒ /

  n

  Dấu hỏi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X