• Kỹ thuật

  [ 回帰分析 ]

  phân tích hồi quy [regression analysis]
  Explanation: 多変量解析の一種で関連する変数Xと変数Yの関係式を求める分析法

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X