• Kỹ thuật

  [ 開集合 ]

  tập mở [open set]
  Category: toán học [数学]

  Tin học

  [ 解集合 ]

  bộ giải pháp [set of solutions]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X