• Tin học

    [ 回線インタフェースモジュール ]

    môđun giao diện đường truyền [line interface module]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X