• Kỹ thuật

    [ 回転曲げ疲労試験 ]

    thí nghiệm thử độ giãn mỏi uốn vòng [rotary bending fatigue testing]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X