• Kinh tế

  [ 回転率 ]

  tỷ lệ quay vòng/tốc độ quay vòng [turnover (BUS)]
  Explanation: ポートフォリオの総額に対しての、売買金額の比率のことをいう。///回転率=売買代金の合計÷ポートフォリオの総額

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X