• Kinh tế

    [ 回答の偏り ]

    khuynh hướng đáp lại [response bias (SUR)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X