• [ 顔負け ]

  / NHAN PHỤ /

  n

  sự xấu hổ/xấu hổ/ngượng/ngượng ngùng
  (人)を顔負けさせる: làm cho ai đó xấu hổ
  顔負けする: xấu hổ, ngượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X