• Tin học

    [ 書き換え可能 ]

    ghi lại được/có thể ghi lại được [rewritable (e.g. magneto-optical CD)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X