• Tin học

  [ 書き込み禁止 ]

  chỉ đọc [read-only (a-no)]
  Explanation: Có khả năng hiển thị ra, nhưng không xóa được. Nếu một sự hiển thị các dữ liệu chỉ đọc ra mà có thể biên tập, định khuôn thức, hoặc cải biến được, thì chúng nó có thể được cất giữ lại như là của cùng một tệp.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X