• Tin học

  [ 書き出す ]

  xuất dữ liệu [to export/to begin to write/to write out/to extract]
  Explanation: Cất giữ lại dữ liệu do một chương trình đưa ra, theo một khuôn thức mà các chương trình khác có thể đọc được. Hầu hết các chương trình đều có thể xuất khẩu tài liệu theo khuôn thức ASCII, là loại tiêu chuẩn mà hầu như bất kỳ chương trình nào cũng có thể đọc và xử dụng. Khi cất giữ một tài liệu bằng một trong các phiên bản mới của các chương trình xử lý từ, bạn có thể chọn dùng khuôn thức trong một danh sách của hàng chục chương trình khác.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X