• [ 各位 ]

  n

  các vị/các ngài/kính gửi các quý vị/gửi toàn thể
  関係各位: kính gửi các quý vị có liên quan
  従業員各位: gửi toàn thể nhân viên
  読者各位へ: gửi toàn thể độc giả
  お客様各位 : kính gửi toàn thể khách hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X