• [ 嚇嚇 ]

  / HÁCH HÁCH /

  adv

  rực rỡ/xán lạn/sáng lạng/nổi như cồn
  嚇々たる名声: tên tuổi nổi như cồn

  [ 赫赫 ]

  n

  rực rỡ/xán lạn/sáng lạng/nổi như cồn

  [ 赫々 ]

  n

  rực rỡ/xán lạn/sáng lạng/nổi như cồn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X