• [ 各期末日 ]

  n

  ngày cuối cùng của tháng/ngày cuối kỳ
  月の末日: ngày cuối cùng của tháng
  月末日: ngày cuối tháng
  期間の末日 : ngày cuối kỳ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X