• [ 閣議 ]

  n

  họp nội các/hội nghị nội các
  閣議で指導力を発揮する: phát huy năng lực lãnh đạo tại hội nghị nội các
  閣議を開く: mở cuộc họp nội các
  閣議決定を行う: thực thi nghị quyết tại hội nghị nội các
  hội đồng chính phủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X