• [ 格言 ]

  n, n-suf

  cách ngôn

  [ 確言 ]

  / XÁC NGÔN /

  n

  sự khẳng định/sự xác nhận/khẳng định/xác nhận
  確言の副詞 : phó từ xác nhận
  確言する人: người xác nhận
  確言できる: có thể xác nhận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X