• Kỹ thuật

  [ 拡散反射 ]

  sự phản xạ khuyếch tán [diffused reflection]

  Tin học

  [ 拡散反射 ]

  phản xạ khuyếch tán [diffuse reflection]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X