• [ 画する ]

  vs-s

  vẽ/chia/phân ranh giới/đánh dấu
  境界を画する: vẽ đường ranh giới
  新紀元を画する: đánh dấu một kỷ nguyên mới
  善悪の間にはっきり一線を画する: phân ranh giới rõ ràng giữa cái thiện và cái ác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X