• [ 核戦力 ]

  n

  Sự liên kết hạt nhân/lực liên kết hạt nhân
  多角的核戦力: liên kết hạt nhân từ nhiều phía
  戦略核戦力: liên kết hạt nhân chiến lược

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X