• [ 拡大率 ]

  / KHUẾCH ĐẠI XUẤT /

  n

  tỷ lệ khuyếch đại/tỷ lệ phóng đại
  貨幣拡大率: tỷ lệ khuếch đại tiền tệ
  顕微鏡の拡大率 : sự phóng đại của kính hiển vi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X