• Tin học

    [ 拡張命令コード ]

    mã toán tử mở rộng [augmented operation code]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X