• Tin học

  [ 拡張子 ]

  đuôi mở rộng [(filename) extension]
  Explanation: Phần đuôi ba chữ nối vào tên tệp của DOS để mô tả các nội dung tệp. Đuôi mở rộng là tự chọn. Nó phải được đặt trước cho một giai đoạn công tác.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X