• Tin học

    [ 拡張ボードスロット ]

    khe cắm mở rộng [expansion board slot]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X