• [ 確定 ]

  n

  xác định
  sự xác định/quyết định
  確定価格: giá cố định
  納税義務の確定: sự xác định nghĩa vụ nộp thuế
  選挙の最終結果の確定が遅れる: sự xác định kết quả cuối cùng của đợt bầu cử bị chậm trễ

  [ 確定する ]

  vs

  xác định/lập nên/quyết định
  契約条件を確定する: lập các điều khoản hợp đồng
  (人)の運命を確定する: quyết định vận mệnh của ai

  Tin học

  [ 確定 ]

  đã được định nghĩa/được xác định [defined]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X