• [ 角度 ]

  n

  góc độ
  問題をあらゆる角度から検討する: xem xét vấn đề từ các góc độ
  違った角度から見る: nhìn từ các góc độ khác nhau, dụng cụ đo góc

  Kỹ thuật

  [ 確度 ]

  độ chính xác [accuracy]

  [ 角度 ]

  góc độ [angle]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X