• [ 核燃料 ]

  n

  nhiên liệu nguyên tử
  核燃料の変性: sự biến tính của nhiên liệu nguyên tử
  使用済み核燃料を再処理する: tái xử lý nhiên liệu nguyên tử đã sử dụng xong
  核燃料サイクル計画: kế hoạch tái sử dụng nhiên liệu nguyên tử

  Kỹ thuật

  [ 核燃料 ]

  nhiên liệu hạt nhân [nuclear fuels]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X