• Tin học

    [ 格納メッセージ取出し ]

    lấy thông điệp đã lưu [stored message fetching/MS]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X