• Kinh tế

    [ 確率比例抽出 ]

    việc chọn mẫu với tỉ lệ tương ứng với quy mô [sampling with probability proportional to unit sizes (SMP)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X