• Tin học

    [ 仮想記憶装置 ]

    bộ lưu trữ ảo [virtual storage]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X