• Tin học

    [ 仮想装置座標 ]

    điều phối thiết bị ảo [virtual device coordinates: VDC]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X