• Tin học

    [ 仮想アドレス空間 ]

    không gian địa chỉ ảo [virtual address space]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X