• Tin học

    [ 仮想アドレス領域 ]

    vùng địa chỉ ảo [virtual address area]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X