• Tin học

    [ 仮想コネクション識別子 ]

    ký hiệu định danh kết nối ảo [virtual connection identifier]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X