• Tin học

    [ 仮想パス識別子 ]

    ký hiệu định danh đường dẫn ảo [virtual path identifier/VPI]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X