• Kỹ thuật

    [ 過速度試験 ]

    thử nghiệm quá tốc [overspeed test]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X