• Kỹ thuật

    [ カソード防食 ]

    sự bảo vệ cực âm catốt [cathodic protection]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X