• Tin học

    [ 片側制御モード ]

    chế độ điều khiển phân cực [polarized control mode]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X