• Kỹ thuật

    [ 片側フライス ]

    máy phay một mặt [half side-milling cutter]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X