• [ 形づくる ]

  v5r

  tạo hình/tạo hình thù/đẽo/gọt
  ...の性格を形づくる: hình thành nên tính cách của ai
  粘土で球を形づくる: tạo hình cầu từ đất sét

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X