• Kinh tế

    [ 偏りのある質問 ]

    câu hỏi có thiên hướng/câu hỏi có hoặc không [biased question (SUR)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X