• [ 偏る ]

  v5r

  nghiêng/lệch/không cân bằng/không công bằng
  (人)の意見に偏る: nghiêng về ý kiến của ai
  偏った考え: suy nghĩ lệch lạc

  [ 片寄る ]

  v5r

  nghiêng/lệch/không cân bằng/không công bằng
  一方に片寄る: lệch về một bên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X