• [ 家長 ]

  n

  gia trưởng

  [ 花鳥 ]

  n

  hoa và chim muông/cảnh đẹp thiên nhiên
  花鳥文: bài văn tả cảnh thiên nhiên

  [ 課長 ]

  n

  trưởng nhóm/trưởng khoa
  課長に昇進する: thăng chức thành trưởng nhóm
  khoa trưởng

  Kinh tế

  [ 課長 ]

  trưởng phòng [manager of department]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X