• Kinh tế

    [ 過長過重貨物 ]

    hàng quá dài quá nặng [long and heavy goods]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X