• n

    ăn cắp/móc túi/thó/lấy trộm
    店先の本をかっぱらう: lấy trộm sách của cửa hàng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X