• Kỹ thuật

    [ カノニカル集団 ]

    tập hợp chính tắc [canonical ensemble]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X