• Tin học

    [ 可変ビットレート ]

    tốc độ bit biến đổi [variable bit rate (VBR)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X