• Kỹ thuật

    [ かみあいがたいほうこうにじくおしだしき ]

    máy đúc ép con ốc đôi theo chiều ngược khớp nhau [intermeshed counter-rotation twin screw extruder]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X