• Tin học

    [ 紙テープ ]

    cuộn cuốn giấy/cuộn băng giấy [paper tape/paper streamer]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X