• Kỹ thuật

    [ カルマン渦列 ]

    đường xoáy Karman [Karman vortex street]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X